ناتاشا گلدورث دختر جوان و زیبایی است که کسی حاضر به ازدواج با او نمی شود . او 29 ساله و مربی پرورش اسب است . ناتاشا خواستگاران زیادی دارد ولی همه از او فرار می کنند و حاضر به ازدواج با او نیستند . با ما در ادامه مطلب همراه باشید .


دختر زیبا