ماجرای بریده شدن گوش شیخ مأمون رحمه، امام جماعت مسجد اموی دمشق که توسط داعش ربوده شده بود را از زبان خودش می بینید.

داعش گوش امام جماعت مسجد اموی دمشق را برید و او را وادار کرد تا گوش خود را بخورد در ادامه فیلمی را مشاده می کنید که شیخ مامون داستان ربوده شدن خود را بازگو کرده و می گوید که چگونه داعش گوشش را برید و اورا وادار به خوردن ان کرد.

بریدن گوش امام جمعه اموی

 ماجرای بریده شدن گوش شیخ مأمون رحمه، امام جماعت مسجد اموی دمشق که توسط داعش ربوده شده بود را از زبان خودش می بینید. شیخ مامون امام جماعت مسجد اموی در دمشق می باشد که سالهای زیادیست در این مسجد امام جماعت می باشد او بخاطر مخالف شدید با رفتار داعشیان و تبلیغ علیه این گروه تکفیری از سوی این گروه ربوده شده بود سربازان تکفیری داعش بعد از ربودن شیخ مامون گوش وی را بریدند و اورا وادار به خوردن گوش خود کردند.

لینک دانلود