یکی از مفتیان وهابی و معروف آل سعود از تخریب خانه کعبه سخن گفته است این درحالی است که خانه کعبه نه تنها متعلق به گروه و کشور خاصی نبوده که متعلق به همه مسلمانان جهان و تمام اعصار می باشد قطعا چنین فکر مسمومی می تواند تنها در ذهن یک وهابی بوجود بیاید.

تخریب خانه کعبه

قطعا حتی بیان امکان تخریب خانه کعبه نیز می تواند خشم مسلمانان جهان را بشدت بر انگیخته کند چراکه خانه کعبه به عنوان مقدس ترین مکان جهان برای مسلمانان می باشد. خانه کعبه در طی قرنهای گذشته قبله دوم مسلمین جهان بوده و این مکان بسیار مقدس  ارزشمندترین نقطه بر روی زمین می باشد.و بی شک آل سعود چنین جسارتی را هیچگاه نمی تواند مرتکب شود

بخش فارسی پایگاه اینترنتی شبکه العالم نوشت: یک عضو کمیته امر به معروف عربستان، در اظهاراتی که عمق انحراف و خطر افکار وهابیت را نشان می دهد، از تخریب کعبه سخن گفت.


در حالی که پس از حمله تروریستی به مدینه منوره، برخی تحلیل ها از احتمال برنامه ریزی داعش برای تخریب مزار پیامبر (ص) خبر می دهند، ویدئوی منتشر شده از یک عضو کمیته امر به معروف سعودی که مصرانه کعبه را نماد شرک می داند و از «تخریب آن» سخن می گوید، نشان می دهد تحلیل های یاد شده هرگز دور از ذهن نیست، به ویژه اینکه بسیاری از مفتیان وهابی به صراحت از ضرورت نابود کردن مزار پیامبر (ص) سخن گفته اند.