وقتى تصمیم میگیرى که جورى زندگى کنى که خودت میخواى،

پس بپذیر هستن کسایى که با تو موافق نیستن.

اونا نظرشون رو میگن، انتقاد میکنن، شاید حتى مسخره یا توهین کنن،

اصلا مهم نیس.

تو انتخاب کردى

پس پاى تصمیمت بایست!

مگه قراره چند سال زندگى کنى؟ 

جورى زندگى کن که موقع مرگت پشیمون نشى، حسرت نخورى.

حالا این وسط یه عده میخوان فقط ایراد بگیرن.

مهم نیس 😊

پ.ن: یه چیزى تو دلم هست، جرئت نمیکنم به زبون بیارمش، از عکس العمل بقیه واقعا وحشت دارم! خیلى وقته تو دلم نگه ش داشتم، امیدوارم یا همینجورى بمونه تو دلم یا اگه گفتم پشیمون نشم که دق میکنم!!