تغییر نام خلیج فارس در مصر
مدتهاست که اعراب قصد دارند تا نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهند

تغییر نام خلیج فارس در مصر

مدتهاست که اعراب قصد دارند نام خلیج فارس را تغییر دهند و نام خلیج عربی را جایگزین ان کنند. اینها خود را به نفهمی زده و نمی خواهند قبول کنند که بسیار قبل تر از آنکه آنان توان دریانوردی را داشته باشند، این پارسیان بودند که بزرگترین ناوگان دریایی جهان را داشتند اما باید پرسید که امروز چرا اینها تا این حد گستاخ و بی پروا شده اند. کشورما بیشتر از هرزمانی قدرتمند بوده و دارای ارتش و نیروی دریایی بسیار مجهز و قدرتمندی می باشد.

مصر نام خیابان معروف خلیج فارس این کشور را تغییر داد.
به نقل از مجله خبری دقدقه، به نقل از العالم، مصری‌ها عنوان خیابانی را که "خلیج فارس" نام داشت، تغییر داده و آن را به نام یک شخص نام گذاری کرده اند.

با وجود این تغییر، ظاهرا نام اصلی به اندازه ای مشهور بوده که به ناچار در زیر نام جدید، به اسم اصلی خیابان اشاره شده است.