جدیدا مد شده است که آقایون با خواستگاری های متفاوت و عجیب غریب پیشنهاد های ازدواج خود را مطرح میکنند که همه ی آن ها خبر ساز و جنجالی می شوند. اما این بار یک خواستگاری متفاوت در نیجریه که با سیاست و شیطنت خاصی همراه بوده است. این آقای داماد برای جلب رضایت عذوس خانوم خودش را به مردن زد.

خواستگاری بسیار عجیب و دیدنی

برخی از افراد عاشق پیشه برای جلب توجه و خودنمایی و اینکه به همسر اینده خود نشان دهند که چه فرد رمانتیک و جذابی هستند دست به اعمال و رفتاری می زنند که در برخی اوقات تنها مایه خنده دیگران را باعث می شود. در ادامه یکی از عجیب ترین خواستگاری های بسیار بی مزه را می خوانیم.

برخی اوقات افراد فکرهایی برای خواستگاری کردن به سرشان می زند که واقعا احمقانه است مانند کاری که این پسر نیجریه ای کرد.

پسری اهل نیجریه که عاشق معشوقه خود بود, تصمیم گرفت در یک موقعیت استثنایی دوست دختر خود را سورپرایز کند و از او خواستگاری کند!

او طی یک تصادف ساختگی خود را درخیابانی به زمین انداخت به شکلی که گویا تصادف کرده و  توسط دوستانش خبر را به دختر رساندند که دوست پسرت در یکی از خیابان های نیجریه تصادف کرده است. دختر که از شنیدن این خبر شوکه شده و اشک ریزان و سراسیمه خود را به محل حادثه رساند و به گفته خودش با شنیدن این خبر ناگهانی, مرگ را برای لحظه ای تجربه کرد.


گریه های دختر بالا سر دوستش که وانمود به مردن کرده است

 

دختر در کنار پسر زانو می زند و در آن لحظه که دختر ناله و فغان می کشید دوست پسرش ناگهان او را در آغوش کشید و اشک های او را پاک کرد و دوباره دختر بیچاره در یک شوک عجیب دیگر فرو رفت.

سپس پسر حلقه ای را به او داد و از او خواستگاری کرد! انگیزه این پسر از این خواستگاری ترسناک محک زدن میزان علاقه دختر به خودش بود!

 

شوکه شدن دختر پس از بلند شدن پسر و خواستگاری کردن