دلیل واقعی فوت علی اکبر هاشمی رفسنجانی

شایعات در مورد علت مرگ هاشمی رفسنجانی

مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و به نقل از مجله فرهنگی خبری نفس های سرکش، علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ساعت 18:20 دقیقه روز یکشنبه 18 دیماه 95 با علائم حمله قلبی و در وضعیتی که هوشیاری کاملی نداشت به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یافت مرحوم هاشمی رفسنجانی در این روز 82 سال سن داشته و در سالهای دراز قبل و بعد از انقلاب فشارهای روانی زیادی را تحمل کرده بوده و شاید که به ظاهر جسمی سلامت داشته اند اما طوفان های حوادث روح و روان ایشان را بسختی آزرده بودند هاشمی رفسنجانی پس از انتقال به بیمارستان شهدای تجریش بسرعت مورد انجام عمال احیای قلبی قرار گرفتند و .....

دلیل مرگ هاشمی رفسنجانی

پس از انتقال هاشمی رفسنجانی به بیمارستان شهدای تجریش و در حالی که ایشان  فاقد هوشیاری بوده اند، از سوی تیم پزشکی بسرعت مورد عمل احیای قلبی قرار گرفتند یکساعت عمل احیای قلبی روی هاشمی رفسنحانی صورت گرفت اما متاسفانه پس از این مدت پزشکان از احیای قلبی ایشان ناامید شده و مرگ هاشمی رفسنحانی یار دیرین انقلاب و مردم را اعلام کردند.

به گفته خبرگزاری ها متاسفانه درهنگام دست دادن حمله قلبی به اقای هاشمی تیم پزشکی به همراه ایشان نبوده تا بسرعت بتوانند عمل احیای قلبی را بر روی ایشان انجام دهند.

شایعات مرگ هاشمی رفسنجانی

متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که عده ای سودجو از مرگ هاشمی رفسنجانی به نفع منافع خود شایعاتی را در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی پراکنده اند این درحالی است که دلیل واقعی مرگ هاشمی رفسنجانی حمله قلبی بوده و ایشان به مرگ طبیعی ازدنیا رفته اند.

مرگ آقای هاشمی رفسنجانی فقدان بزرگی برپیکره انقلاب وارد کرده و غم بزرگی را ایجاد کرده است آقای هاشمی در بین عموم ملت و دولت محبوب بوده و تنها دشمن واقعی ایشان استکبار جهانی و سردمداران دولت های زورگویی بوده اند که در طی سالیان زندگی انقلاب با ایشان سرستیز داشته اند. دلیل مرگ هاشم رفسنجانی را می توان فشارهای عصبی فراوان سالهای حضور ایشان در زندانهای ستمشاهی عنوان کرد متاسفانه مرگ هاشمی رفسنجانی در موقعیتی اتفاق می افتد که بسیاری از دشمنان انقلاب بیشتر از گذشته به دنبال ضربه زدن به نظام و مردم هستند.

دلیل واقعی مرگ هاشمی رفسنجانی تنها حمله قلبی بوده است و این مسئله از سوی وزیر بهداشت نیز تایید شده و برتمام شایعات در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی خط بطلان کشیده است.