اروپاییان همیشه به کتاب اهمیت زیادی داده اند که این موضوع را از سرانه مطالعه کشور هایشان می توان فهمید.یک ضرب المثل فرانسوی میگوید اگر از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا مسواک زده اید 24 ساعت میگذرد لطفا دهان خود را باز نکنید.اما این بار در آلمان حرکت جدیدی توسط مردم به اجرا در آمده است که طی آن کتاب های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته اند.

کتابخانه مهربانی

ابتکار جالب مردم آلمان با کتاب هایشان و ایجاد کتابخانه مهربانی به جای دیوار مهربانی

شاید در برخی کشورها نیاز مردم بیش از کفش و پوشاک، کتاب و مطالعه باشد چراکه برخی از جوامع از مشکلات اقتصادی بسیار کمتری نسبت به جوامع جهان سومی دارند از این رو نیاز مردم انها نیز چیز دیگری است.

عکسی از یک دیوار مهربانی متفاوت در آلمان در فضای مجازی پخش شده است که مردم کتاب های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.

ترجمه متن:

اوقات خوش با کتاب؛ امانت ببرید، پس بیاورید و یا نگه دارید.

شما هم می توانید کتاب جدیدی را اضافه کنید.

 به امید روزی که کتابخانه های مهربانی در سراسر میهنئ عزیمزمان ایجاد شوند تا سطح اندک سرانه مطالعه کمی افزایش پیدا کند.

کتاب مهربانی در آلمان!