روز گذشته انفجار مهیبی در مرکز پتروشیمی بوعلی رخ داداین افجار به اندازه ای بزرگ بوده  شعله های آتش را تا ارتفاع زیادی به اطراف پرتاب کرده است خبر آتش سوزی در پالایشگاه پتروشیمی بوعلی برای عموم هموطنان خبر نگران کننده ای بود اما گویا مردم کشور وهابی ربستان از این موضوع خوشحال بوده و ر فضای مجازی جشن گرفته اند.

خوشحالی آل سعو از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی

کاربران سعودی برای انفجار پتروشیمی بوعلی هشتگ زدند و خوشحالی کردند. پس از به آتش کشیده شدن سفارت عربستان در کشورمان روابط بین ایران و آل سعود بسیار پرتنش شد تا جایی که آل سعود پارا بسیار فراتر گذاشته و همیشه گزافه گوییهای را مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگارزاریها و به نقل از مجله دقدقه؛ در پی حادثه انفجار و آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در بندر ماهشهر، تصاویر و فیلم هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که واکنش کاربران ایرانی را در پی داشت، برخی ابراز تاسف کردند و برخی هم ابراز نگرانی برای گسترش آتش سوزی؛ در این میان برخی از کاربران سعودی با انتشار تصاویری از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ابراز خوشحالی کردند و به نوعی جشن مجازی گرفتند.