حادثه تروریستی حله در عراق که جان زائرین زیادی را گرفت جهان اسلام را در سوگ فرو برد. این حادثه قربانیان زیادی دارد که بر اثر سوختگی و ضربات زیاد قادر به شناسایی نیستند به همین دلیل آزمایش DNA را برای تشخیص به کار بردند.

حادثه بمبگذاری حله

متاسفانه وضعیت برخی از اجساد به جای مانده از حادثه تروریستی حله به اندازه ای وخیم است که امکان شناسایی آنها تنها از راه تست دی ان ای امکان پذیر است.

 نمونه‌برداری از 51 جسد حادثه تروریستی حله عراق

احمد شجاعی گفت: از همان دیشب که اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد ما کار نمونه‌برداری‌های اولیه را تا نصف شب انجام دادیم و انجام آزمایشات را شروع کرده‌ایم. وی با بیان اینکه 51 جسد به پزشکی قانونی منتقل شده است، افزود: اجساد قابل شناسایی نیستند. با توجه به ناشناس بودن پیکر قربانیان، شناسایی مشخصات از طریق آزمایش (DNA) از بستگان درجه یک آنها انجام و تطبیق داده می‌شود. 

رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: پس از انجام آزمایش‌ها از پیکر شهدا و بستگان‌شان می‌توان هویت آنها را تشخیص داد.