روز گذشته خبری مبنی بر فروش گوشت قورباغه در بسیاری از فروشگاههای بالای شهر تهران جنجال برانگیز شد

فروش گوشت قوراغه در شمال شهر تهران

خبر فروش گوشت قورباغه در مغازه های شمال تهران در شبکه های مجازی مثل بمب صدا کرده و کاربران بسیاری نسبت به آن واکنش نشان دادند برخی به طنز عنوان کرده اند که چیزی نمانده که بسته های سوسک اماده هم در قفسه فروشگاه جای خودش رو باز کنه

گوشت قورباغه

اینگونه ساختار شکنی ها در فرهنگ ما با واکنش سریع و تند عموم افراد مواجه میشه و براحتی برای افراد جامعه ما قابل قبول نیستند.

مگر چه خواص شگفت انگیزی در گوشت قورباغه وجود دارد که گرانتر از گوشت راسته گوساله به فروش برسد؟یعنی اگر افراد ساکن شمال شهر تهران گوشت قورباغه نخورند، بخشی از زندگی شان مختل می شود؟