دفاع از حقوق زنان

شما میخواهید از حقوق زنان دفاع کنید؟ شما میگویید تقصر دولت است که مدافع حقوق زنان نیست؟ همین شما هستید که میگویید دولت باید آلودگی هوا را کنترل کند اما خودتان برای این موضوع چه فعالیت مفیدی انجام میدهید؟ دقیقا مثل همین موضوع شما خودتان به زنان ظلم میکنید و از طرفی میگویید تقصیر دولت است؟ خیلی خنده دار است.

  در تمام طول سالهای عمر بشر، تنها از زن آزاری و زن ستیزی یاد شده است شاید مردان در برخی اوقات زن ها را مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار داده باشند اما تمام اینها روی همدیگه به اندازه یک زخم زبان زنها جگر مردان را به اتش نمی کشد.

زن گرچه بصورت فیزیکی ممکن است که مرد را آزار ندهد اما اورا از نظر روحی تکه تکه کرده و خاکسترش را نیز به باد می دهد. با تمام اینها هنوز هم گفته می شود که مرها زنان خود را کتک زده یا ازار می دهند .

اشتباه محاسباتی: به نظر ما خشونت علیه زنان، خشونت علیه مردان است و مردان اگر عقلشان برسد، خشونت علیه زنان نمی‌کنند که بعدا خشونت علیه خودشان بشود. چطوری؟ ببینید شما مثلا یک شوهر هستید که خشونت علیه زنان می‌کنید. خب همسر شما اگر از خشونتی که علیه‌اش انجام می‌شود آزار ببیند، مریض می‌شود و دودش - اول و آخر – به چشم شمای زن‌ستیز خواهد رفت.


اشتباه تاریخی: ببینید خشونت علیه زنان خیلی عجیب است؛ مثلا ما یک رفیقی داریم که خشونت علیه زنش می‌کند، اما نسبت به زنان دیگر همیشه عطوفت می‌کند.به نظر ما مطمئن‌ترین راه برای اینکه یک مرد نسبت به همسرش خشونت نکند این است که فکر کند همسرش «زن»ش نیست و جزء زنان دیگر است. بلانسبت شما، بابابزرگ ما همیشه معتقد بود مرغ همسایه غاز است و غالبا با غازهای همسایه حشرونشر داشت تا مرغ خانگی خودش. خب شما همین الگو را در همه زندگی وی می‌توانستی ببینی؛ مثلا با زن خودش بد بود و البته که با بچه‌های خودش هم بد بود، اما با زنان همسایه و البته با بچه‌های زنان همسایه خیلی خوب بود. اتفاقا وقتی آلزایمر گرفت، زن و بچه‌هاش را خیلی تحویل گرفت چون آنان را نمی‌شناخت و فکر می‌کرد زن و بچه همسایه هستند.


اشتباه لفظی: خود این خشونت علیه زنان، رسما خشونت علیه زنان است. چون ما رفیقی داریم که بلانسبت شما روشنفکر نیست و وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، می‌گوید: «این یعنی ما باید چندتا زن داشته  باشیم که خشونت علیه‌شان نکنیم. وقتی یک زن داریم، خشونت مجاز است!»


وصیت: سوفیا... من مدافع حقوق زنان هستم؛ یعنی معتقدم باید حقوق زنان را هم گرفت و خرج کرد. عاشق حقیقی تو؛ میدون دوم.