ضعف بینایی در سه دوره نوزادی،کودکی،بزرگسالی علایمی دارد که در همان زمان باید تشخیص داده شود و باید در همان زمان تحت درمان قرار بگیرد.چرا که اینموضوعبه خصوص بذای نوزادان و کودکان بسیار حساس است.مسعود ناصری پور،فوق تخصص جراحی شبکیه و آنکلوژی چشم، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تاکید بر چگونگی تشخیص علایم ضعف بینایی در سه دوره نوزادی، کودکی و بزرگسالی، درباره این علایم توضیحاتی را ارائه داد.

 

علایم ضعف بینایی و بیماریهای چشمی در نوزادان:

مهمترین علائم ضعیفی چشم نوزادان و کودکان

ضعیفی چشم نوزادان و کودکان به هر میزان که سریعتر شناسایی شوند امکان درمان بهتری خواهند داشت به نقل از مجله فرهنگی خبری نفس های سرکش، ضعیفی چشم یکی از معایناتی است که در ماههای اول تولد و در خانه های بهداشت بر روی نوزادان انجام می شود.

- عدم تحرک مردمک های چشم نسبت به محرک های محیطی از جمله نور چراغ پس از 3 الی 4 ماهگی.

- وجود انحراف غیر عادی در یک و یا هر دو مردک چشمان نوزاد.

- عدم واکنش چشم ها نسبت به محرک هایی همچون نور چراغ یا نظایر آن.

- مشاهده منبعی روشن و یا نقطه های نورانی در داخل مردمک چشم نوزاد.

 

علایم ضعیف شدن چشم و ضعف بینایی در کودکان:

- عدم واکنش چشم ها نسبت به اشیائ و یا محرک های محیط اطراف.

- ضعف چشمان در خیره شدن به اشیاء به گونه ای که کودک نمی تواند به درستی و یا زمان دار به جسمی خیره شود.

- توجه جدی به جنبه های ارثی زیرا ضعف بینایی می تواند به طرز چشمگیری از والدین به کودک منتقل شود.

- بزرگی یا کوچکی و یا عدم توازن اندازه مردمک های چشم نسبت به یک دیگر.

- مشاهده رفلکس غیر طبیعی یا لرزش مردمک در یک یا هردو چشم کودک.

 

علایم ضعیف شدن چشم و ضعف بینایی در بزرگسالان:

- تاری دید

- بروز درد در حین  یا بعد از خیره شدن به اجسام و محیط اتاق و عموما در ناحیه شقیقه ها.

- محدود کردن کانون دید مردمک ها

در این حالت فرد برای رویت تصویر واضح یک و یا هردو چشم را توسط پلک ها جمع می کند که در ضعف بینایی های وسیع تر، کل پیشانی نیز برای محدودیت کانون مردمک جمع می شوند.

- احساس و یا مشاهده حالتی نورانی و بسیار کوتاه و گذرا شبیه به دیدن برق گرفتگی یا چیزی شبیه صاعقه کوتاه.

- بروز حالت مگس پران مداوم و یا گاه و بی گاه.

- مشاهده لکه هایی در جلوی چشم هرچند گذرا.

- احساس مشاهده چیزی شبیه به تار مو یا مشابه آن جلوی چشم و یا ایجاد حالتی شبیه دیدن تار عنکبوت هنگام دیدن اجسام و محیط اطراف.