تا کنون کودکانی به دنیا آمده اند با نام عمومی دو قلو های بهم چسبیده که در ناحیه سر یا بدن لهم متصل بودند این ها وقایع نادری بودند که رخ داده و با عمل جراحی از هم جدا می شدند.اما اکنون واقعه ای عجیب تر و خاص تر رخ داده است.در این مورد نادر و عجیب یک نوزاد با یک بدن و دو سر در فلسطین بدنیا آمده است.

بدنیا آمدن نوزاد 2 سر در فلسطین

در موردی نادر نوزادی با یک بدن و دو سر در فلسطین متولد شد تولد نوزادی با یک بدن و دوسر به خبر جنجالی این روزهای شبکه های اجتماعی بدل شده است.

این روزها در فضای مجازی تصاویری از نوزادی دست به دست میشود که شرایط بسیار نادری دارد.

این نوزاد دو سر و دو قلب دارد اما باقی اندام وی مثل دستها و پاهایش کاملا طبیعی است. این نوزاد در مرکز پزشکی الشفا در نوار غزه فلسطین به دنیا آمده است.


عکس نوزاد 2 سر در بیمارستان در فلسطین

 

جنسیت این نوزاد مشخص نیست؛ برخی می گویند دختر است و برخی می گویند پسر.

پزشکان امید زیادی به زنده ماندن او ندارند. در سال 2010 نیز موردی اینچنینی در غزه متولد شد اما پس از انتقال به بیمارستانی در عربستان از دنیا رفت.