پسر جنجالی صفحات تلگرام،
به نام وحید که مدتی بود سروصدای زیادی را در فضای مجازی به پا کرده بود به ترکیه گریخت و پناهنده شد


وحید تلگرامی پناهنده شد

پسر جنجالی تلگرام که به همه اورا به نام وحید می شناختند به ترکیه گریخته و تقاضای پناهندگی کرده است.

در این ویدئو وحید می گوید که از دست برخی از دوستانش گله مند است که باعث ایجاد جنجال برای وی شده اند گرچه این خود وحید بود که در فضای مجازی و بخصوص تلگرام، پست های پرسروصدای زیادی ارسال می کرد.

هم اکنون وحید( پسر تلگرامی جنجالی ) در ترکیه به سر می برد و گویا قرار است مدتی دیگر به آمریکا عزیمت کند.


ار لینک پایین می توانید ویدئوی مربوط به خداحافظی وحید را دانلود و تماشا نمایید

دانلود ویدئوی خداحافظی وحید تلگرامی

لینک دانلود