برخی از بازیهای اینترنتی شرایطی را ایجاد کرده اند که کاربر باید وجهی را بابت امکان انجام بازی پرداخت کند و در صورتی که نیز در ان بازی برنده شود جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. جایز بودن و یا جایز نبودن پرداخت هزینه و دریافت جایزه مسئله ای بوده است که از رهبر معظم انقلاب سوال شده است و ایشان نیز پاسخی به این سوال یراد نموده اند . در ادامه پاسخ رهبری را در مورد بازیهای اینترنتی را مشاهده می کنیم.

سوال از رهبری بابت پرداخت وجه برای بازیهای اینترنتی

حکم شرعی پرداخت پول و دریافت جایزه در بازی‌های اینترنتی مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود.


سؤال: بعضى از سایت‌هاى خارجى بازی‌هاى اینترنتى دارند که باید ابتدا مقدارى پول داد تا وارد بازى شد اگر ببریم اصل پولمان و جایزه به ما تعلق مى‌گیرد و اگر ببازیم پول خود را از دست مى‌دهیم. بازى کردن و پول دادن به این سایت‌ها چگونه است؟

 جواب: جایز نیست.