اس ام اس خنده دار

اس ام اس های خنده دار جدید 97

اعتراف میکنم من شیرجه زدن رو بجای این که در استخر یاد بگیرم
.
.
.
از اونجا یاد گرفتم که
وقتی رو سر عروس و داماد پول میریختنپسره پست گذاشته :
خدایا خلقت دخترا اصلأ شوخی جالبی نبود!!!!!
.
.
دختره هم کم نیاورده کامنت گذاشته :
اما خلقت پسرا شوخی جالبی بود خیلی خندیدیم...


داستان ما ایرانیا:
ﺍﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﺩ : ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺭﻓﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﺍﻓﺘﺎﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻥ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﻥ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺳﺮﺵ ﻫﻮﻭ ﺍﻭﺭﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺖ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﻭ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺸﻤﻤﻮﻥ ﺯﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺶ ﺧﻮﺭﺩﻥ؟
ﺧﻮﺍﻫﺸﺄ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺘﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ


اینقد دوس دارم به خودم بزنگم
بگم الووو
بعدخودم بگم
قربوووون الو گفتنت برم
بعدم خجالت بکشم قطع کنم گوشیو
چن دفم امتحان کردم
ولی همش اشغاله
نگرانم نمیدونم دارم باکی میحرفم
نکنه دارم خیانت میکنم


آخه این چه وضعیه ؟
پیراهن پاره مد شده
شلوار پاره مد شده
کلاه سوراخ مد شد
شال پاره هم مد شد
پس چرا این جوراب پاره مد نمیشه !
من باید تا کی باید منتظر بمونم


اﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﻣَﻌﺸﻮﻗﻪﯼ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬَﺭﯼ…
.
.
.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﯼ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬﺭﯾﻢ!
والا چیزی که عوض داره گله نداره


به یک مترجم با سابقه و زبر دست…
** ترجیحا خانم **
جهت ترجمه اس ام اس های دوست دخترم نیازمندم…
نمونه :
(پیسی میسی، تجایی؟

جلا حال عجیجتو نمیپلسی؟)

هر صفحه 5هزار تومن!!!حیف نون میمیره میره اون دنیا، ازش می پرسن چی شد مُردی
.
.
.
میگه داشتم شیر می‌خوردم
میگن: شیرش فاسد بود
میگه نه بابا، گاوه یهو نشست روم


رفتیم خواستگاری
بابای عروس ازم پرسید کارت چیه؟
گفتم تو کار فرش و گوشی ام.
گفت یعنی چی؟
گفتم رو فرش میخوابم با گوشی بازی میکنم!
هیچی دیگه انداختنمون بیرون شیرنی هامونم پس ندادن نامردا !!


به بابام گفتم: چرا ما پولدار نیستیم
بابام با لبخــــند بهم گفت:
چیزی که ما داریم ثروتمندا و پولدارا ندارن یعنی به هیج وجه من الوجوه ندارن
با شوق و ذوق پرسیدم اون چیه
یه لبخند بهم زد و گفت: مشکل مالی پسرمحیف نون ماهواره میخره زنش ازش میپرسه پولشو از کجا آوردی؟
.
.
.
میگه: تلویزیون رو فروختم

زنش میگه پس باچی می خوای تماشاش کنی، میگه باید یه مدت پس انداز کنیم تا بتونیم با فروش ماهواره همون تلویزیون رو بخریم.