در اتفاقی عجیب، یک کابل دو شاخه برق، ناگهانی در سر یک کودک فرو رفت. پزشکان می گویند در حال حاضر خطری کودک را تهدید نمی کند. این کودک دو ساله چینی، پس از افتادن از تخت خودش، روی دو شاخه افتاد و سرش دچار جراحت عمیق گردید.

تسنیم، جراحان چینی طی یک عمل جراحی سه‌ساعته یک کابل دو شاخه برق را که در سر یک کودک دو ساله فرو رفته بود خارج کردند.

بر اساس گزارش دیلی‌میل، «چن چن»(chen chen) نام این کودک دو ساله چینی است که بعد از پریدن روی تختخواب خود به پایین تخت سقوط کرده و دو شاخه کابل برق که روی زمین افتاده بود وارد جمجمه او می‌شود.