آیا تاریخ انقضای لوازم آرایش مهم است؟

لوازم آرایشی جزو لوازمی است که مهم است و اگر فاسد شده باشد به پوست شما آسیب میرساند.اما از کجا بفهمیم که زمان انقضای یک محصول آرایشی انقضا شده است.این سوالی است که بسیاری از خریداران و استفاده کنندگان لوازم آرایشی دارند.برچسب شبنم میتواند تاریخ تولد و انقضا و قاچاق بودن لوازم آرایشی را نشان دهد اما هنوز بسیاری از محصولات فاقد برچسب شبنم می باشند. گاهی نیز برچسب روی بسته‌بندی محصولات زده می‌شود و اگر جعبه را دور بیندازید و زمانی از مصرف ماده آرایشی بگذرد دیگر نمی‌توانید متوجه زمان تولید یا انقضای محصول شوید.