این دختر بزرگ ترین سینه های جهان را دارد

این زن لقب دارنده بزرگترین سینه جهان را به خود اختصاص داده است وزن سینه های بزرگ این زن به 18 کیلوگرم می رسد که در نوع خود بی نظیر است میراهیلز زنی است که نامش برای داشتن بزرگترین سینه جهان ثبت شد وی در مورد داشتن سینه های بزرگ خود می گوید از اینکه تا این اندازه جلب توجه کرده است خیلی خوشحالم البته پزشکان به من توصیه کرده اند که با یک عمل جراحی می توانند حجم زیادی از سینه هایم را کم کنند اما خودم هنوز به این نتیجه نرسیده ام.