تمام اعضای بدن دارای اهمیت بالایی هستند اما بعضی از این ارگان ها از اهمیت حیاتی بیشتری برخوردارند که رود ها یکی از این ارگان های مهم می باشد. روده ها در مرحله اخر دفع سموم و ضایعات بدن و جذب مواد مفید و مغذی قرار دارند. در صورت بروز مشکل در این قسمت سموم دفع نمی شوند و مشکلات فراوانی برای سلامت فردی ایجاد می شود.