خبر سوختگی یک خانم که ادعا می کند علت سوختگی اش آیفون 7 در حال شارژش بوده ، باعث به وجود آمدن حاشیه های زیاد شده و تعجب همگان را برانگیخته است. هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه داشته ، اما اخبار اولیه حاکی از نپذیرفتن این ادعا توسط شرکت اپل می باشد.