ثبت نام راهپیمایی

عاشقان حسینی می توانند از سایت زیر اقدام به ثبت نام در این راهپیمایی شکوهمند نمایند.

با اشاره به تمهیدات پیاده روی اربعین گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ثبت نام پیاده روی اربعین از صبح امروز آغاز شد و متقاضیان اعزام می توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی www.samah.haj.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

www.samah.haj.ir