چقدر به احضار روح اعتقاد دارید؟ آیا تا کنون این کار را انجام داده اید یا کسی را دیده اید که این کار را انجام دهند؟ به نظرتان چنین چیز هایی حقیقت دارند؟ بعضی ها ادعا میکنند که میتوانند این کار را بکنند ما در این مطلب همه چیز درباره این موضوع را بررسی میکنیم.

احضار روح و مکاشفه

احضارروح و گفتگو با روح مردگان در میان تمام اقوام بشر رواج داشته است بزرگان مذهبی و بزرگان قبایل مختلف، با روش های مختلفی به احضار روح می پرداخته اند. به نقل از مجله فرهنگی خبری نفس های سرکش:  باید دید مراد از مکاشفه چیست؟ اگر مکاشفه آن باشد که انسان با تهذیب نفس به آن می رسد که به سالها تلاش نیاز دارد پس پاسخ منفی است.

کسی را  نمی شود به عالم مکاشفه برد مگر کسانی که مثل ائمه (علیهم السلام) آنقدر قدرت داشته باشند که بتوانند دیگران را هم ، به عالم ملکوت ببرند.

 ولی اگر مراد این است که مثلاً هیپنوتیزم می کنند یا کارهایی از این قبیل ممکن است توان این کار را داشته باشند اما آنچه که قابل توجه هست این است که اگر نگوییم صد درصد ، بالای نود درصد از این ادعاها، ادعاهای کاذب است و صحت ندارد و نهایتاً نوعی چشم بندی است. پس درصد بالایی از این ادعاها رانباید قبول کرد.

متأسفانه بعضی افراد مدعی هستند و به دنبال این ادعا، اتاق را تاریک می کنند و افراد را می خواهند ببرند به عوالم دیگر که در واقع همان هیپنوتیزم است .

از نظر علمی در مراحل هیپنوتیزم می توانند بر شخص القاء مطالبی کنند که تصور می کند دارد چیزهایی را می بیند . خیالاتی را که فکر می کند در آن قرار دارد و وقتی که از آن تاریکی بیرون می آید دقیقاً تصور می کند چیزهایی را  دیده یا با کسی حرف زده و ... . در واقع اصل این فعالیت ها از نظر اسلام پسندیده نیست.

انسان باید با تهذیب نفس به عالم مکاشفه وارد بشود. انسان باید بتواند به طور ارادی وارد شود و هر وقت بخواهد بتواند چشم برزخیش را به کار بیندازد و هر وقت نخواهد به کار نیندازد و از آن استفاده نکند

احضار روح آیا جایز است؟

انسان باید وقت صرف کند، برای احضار روح و وارد شدن به عالم مکاشفه؟ انسان باید با تهذیب نفس به عالم مکاشفه وارد بشود. انسان باید بتواند به طور ارادی وارد شود و هر وقت بخواهد بتواند چشم برزخیش را به کار بیندازد و هر وقت نخواهد به کار نیندازد و از آن استفاده نکند.

بنابراین اصل این تلاش ها پسندیده نیست. اما تهذیب نفس بسیار عالی است. انسان با تقوا و عبادت و خصوصاً با انجام واجبات و مستحبات و اطاعت محض از دستورات خداوند می تواند به این مقام برسد  اما نباید به خاطر آن مقام ها این کارها را انجام داد یعنی هدف رسیدن به این درجات و کسب این مقام ها نباشد بلکه صرفا جهت تقرب الهی انجام دهد.

حاصل سخن این است:  

اولاً این تلاش ها پسندیده نیست.  ثانیاً کسانی که این ادعاها را می کنند تعداد بسیاری از آنها دروغ می گویند و به قصد فریب مردم هست . ثالثاً در مورد خود این سوال که آیا کسی را می توان به عالم مکاشفه برد؟ بله افرادی مثل ائمه (علیهم السلام) توان این کار را دارند اما دیگران نه. اگر چه کارهایی مثل هیپنوتیزم و از این قبیل کارها امکانش هست.
http://iranmatlab.ir/fa/news/106405/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA