مردان و زنان اصولا متفاوت از یکدیگر غذا میخورند و طرز غذا خوردن آنها با یکدیگر متفاوت است.مردان اصولا بیشتر غذا میخورند.همچنین مردان تند تند و با ولع غذا میخورند و اما زنان بسیار آهسته و با طمانینه غذا میخورند و آداب خاصی دارند.در ادامه در این باره بیشتر توضیح میدهیم.

زمانهایی که مردها در آن پرخوری می کنند

تحقیقات اخیر محققان تغذیه حاکی از این است که مردان برای خودنمایی و نشان دادن خود هم که شده غذای بیشتری می‌خورند.
این محققان اعلام کرده اند که پرخوری مردان به طور چشمگیری در زمانی که آنها خود را در معرض دید عموم می‌بینند نسبت به حالت عادی افزایش نشان می‌دهد.

تحقیقات نشان می‌دهد دلیل این افزایش در میزان غذای مصرفی در مردان، این احساس در مردان است که فکر می‌کنند در موقعیت‌های اجتماعی پرخوری به آنها جلوه مردانه بیشتری می‌بخشد.
برای بررسی بیشتر، محققان 20 زن و مرد بالغ با شرایط فیزیکی را در موقعیت‌های مختلف زیر نظر گرفتند.


محققان برای بررسی بیشتر این افراد را در معرض چالش خوردن بال مرغ مورد آزمایش قرار دادند.
در این چالش، این افراد یکبار با حضور تماشاگر و یکبار بدون حضور تماشگر 30 دقیقه بال مرغ خوردند.

نتایج به‌دست آمده از این چالش شگفت‌آور بود؛ شرکت‌کنندگان مرد در زمانی که در معرض دید تماشاگران بودند به طور متوسط 4 برابر بیشتر از زمانی که چالش بدون حضور تماشاگران برگزار شد بال مرغ خورده بودند.
بعد از رقابت زنان گفتند که زمانی که این چالش در حضور تماشگر برگزار شد احساس خجالت می‌کردند؛ در سمت مقابل مردان برگزارشدن اینچالش را بدون حضور تماشاگر سرد و غیرهیجان‌انگیز توصیف کردند.

یافته‌های این مطالعات نشان می‌دهد که مردان در موقعیت‌های اجتماعی که در آن «فرصت نشان‌دادن خودشان وجود دارد» پرخوری می‌کنند.
این مورد در زنان نتیجه کاملا عکس دارد و میزان مصرف غذا در زنان، زمانی که در معرض دید عموم قرار دارند کمتر از زمانی است که آنها خود را در معرض دید عموم نمی‌بینند.