در این فیلم کوتاه می بینید که چگونه سربازان عربستانی حیوانات زنده را با دندان دریده و می خورند

صبح امروز و با پخش این فیلم در شبکه های مجازی، موج تنفر زیادی نسبت به این کار وحشیانه سربازان عربستانی ایجاد شده است .


خوردن حیوانات زنده توسط سربازان عربستانی

این سربازان، برای خود نمایی و احتمالا ایجاد رعب و وحشت در دل مردم یمن که مدتی است با آنها وارد جنگ خونینی شده اند، صورت گرفته است این سربازان با افتخار تمام، گربه، مار و مرغ را بصورت زنده و توسط دندانهایشان دریده و می بلعند.

لینک دانلود فیلم