داستان بشدت ناراحت کننده و دردناک که مهدی مهدوی کیا افشا کرد

کلاهبرداری عجیب در فوتبال از طریق نمونه خون! و حماقتی که برخی افراد انجام می دهند


 در  دردودلی با مهدوی کیا صحبت از اتفاقات عجیب و غریب موجود در فوتبال شد که وی داستانی عجیب را برای ما نقل کرد مهدی مهدوی کیا گفت: خانمی گفت از ما پول گرفته‌اند که نمونه خون بچه‌‌مان را می‌دهند به شما، تشخیص می‌دهید استعداد فوتبال دارد یا نه! دلم سوخت، گفتم حالا که سرش کلاه گذاشته‌اند، لااقل از بچه‌اش تست بگیرم شاید استعداد داشته باشد. پرسیدم چند سالش است، جواب داد: ۲ سال! 

سوای اینکه این یک کلاهبرداری عجیب و بسیار جدید است، باید عنوان کرد که برخی افراد خود شرایط کلاهبرداری از خود را فراهم می کنند مشخص نیست خرد خدادادی کجا مورد استفاده این افراد قرار می گیرد آخه کشف استعداد از روی نمونه خون!!!!!!