وام 10 میلیونی ازدواج

طبق مصوبه هیئت دولت و بتازگی وام از دواج از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافت این افزایش بخاطر کمک به روند ازدواج جوانان است در ماههای اخیر، تمهیداتی برای کمک به افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج صورت گرفته است افزایش وام ازدواج جوانان به مبلغ 10 میلیون تومان نیز شاید در همین راستا باشد.

آیا شرایط دریافت وام ازدواج 10 میلیونی را می دانید؟

دریافت وام 10 میلیون تومانی ازدواج

آیا بتازگی ازدواج کرده اید؟ آیا در انتظاردریافت وام هستید؟ تبریک می گوییم وام ازدواج ده میلیون تومانی شامل شمانیز می شود

با افزایش وام ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان، جوانان و زوج های جوان در انتظار دریافت وام ازدواج، بسیار خوشنود شده و از افزایش وام ازدواج استقبال کردند. وام ازدواج که از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت شامل زوج هایی که در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند نیز می شود.


لینک دانلود