عکس خفن

دعای یعضی آدما که پشتت باشه

حتی اگر اثر نکنه

بازم شیرینه

مثل دعای تو

حتی اگر بی اثر

بازم شیرینه

پ.ن: پست ثابت تا هروقت که اومدی دعام کنی. شک نکن، با خودتم. عکستو رو در و دیوار اینجا ببین و مطمئن شو