دلنوشته های عاشقانه

عــشـــق ♡❤اگر عشــق باشد !

هم خنده هایت را دوست دارد ، هم گریه هایتـــ را ...

هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،

هم روزهای بی حوصلگی اتـــ را ...

هم دقایق پر از ازدحامت را همراهی میکند ،هم دقایق تنهایی اتـــ را ...

عــشـــق♡❤ اگر عشــق باشد


دلنوشته های عاشقانه

تنهایی

همه  ما یک عذرخواهى به احساس خود بدهکاریم...
زمانى که براى نگه داشتن آدمهاى اشتباه پافشارى کردیم!
آن زمان که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم
جایى که باید میرفتیم اما ایستادیم!
چیزهایى که دیدیم و ندیده انگاشتیم!
از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کردیم!!!
براى فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و لج کردیم.....
خاموش کن فانوس وابستگى ات را..
گاهى چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان به آدمها! .. معرفتهاى بیجایمان.. مهربانى هاى الکى مان..
بها دادن هاى بیش از حدمان.. تلاشهاى بى مورد براى حفظ رابطه هامان..!
کاش این وقت ها صرف خود شناسی میشد،
صرف کسی که تمام حواسش به ما بود،
صرف آرامش خود و دیگران.