برخی از مردان تصور می کنند که مردانگی در زور گفتن به زنان و تنبیه بدنی آنهاست این گونه مردها به هر دلیلی سعی بر نشان دادن قدرت خود به زن هستند تا روزی هزار بار به زن خود اثبات کنند که رئیس چه کسی است و چه کسی باید درخانه فرمان بدهد.
یکی از شهروندخبرنگاران تصاویری از زن ستیزترین راننده جهان در مشهد را برای ما فرستاده است.

زن ستیز ترین مرد جهان

به گزارش گروه خبرنگاران؛ یکی از شهروندخبرنگاران تصاویری از زن ستیزترین راننده جهان در مشهد را برای ما فرستاده است. در گفتگو با این مرد وی عنوان کرد که مردان امروزی، هیچ شباهتی به " مرد " نداشته و بسیاری از انها مرد نماهایی هستند که تنها ظاهری مردانه دارند. وی اضافه کرد مردی که هفته ای یکبار زنش را کتک نزند، مرد نیست زن باید هفته ای یکبار کتک بخورد تا بفهمد که جایگاه زن و مرد کجاست تمام طلاق های امروزی تنها از میزان ضعف مردها در اداره زندگی و زنهایشان ناشی می شود اگر مرد بداند که چگون باید زنش را رام کند، دیگر به دنبال اجازه گذاشتن مهریه و یا طلاق گرفتن راه نمی افتد . وی ادامه می دهد که در زندگی احساس خوشبختی می کنم و زنم هم هیچگاه از زندگی شکایت نمی کند زن خوب زنی است که جایگاه خود را خوب بشناسد.

گفتنی است عکس اول در تاریخ 23 آذر 94 در خیابان آبکوه مشهد گرفته شده و عکس دوم در سوم فروردین 95 در پلیس راه قاسم آباد گرفته شده است.

منبع: امیر قاسمی _ مشهد


این گونه افراد، در چه شرایطی رشد می کنند که به چنین باورهایی می رسند؟
آیا وجود این همه اختلاف در بین زن و مرد، تنها بر ثر اختلاف جنسیت است؟
اگر شما چنین همسری داشته باشید، می توانید به زندگی مشترک با وی ادامه دهید؟