بهاره رهنما که مدت زیادی از ازدواج جدیدش نمی گذرد برای قدردانی و تشکر از پدرشوهر و مادرشوهر سابقش با انها دیدار کرد و با آنها عکس گرفت.

عکس جدید بهاره رهنما با پدر و مادرشوهر سابقش

بهاره رهنما که از ازدواج جدیدش زمان زیادی نمی گذرد برای قدردانی و تشکر از زحمات پدرو مادر شوهر سابق خود به دیدار انها رفت بهاره رهنما بازیگر کشورمان از پدر و مادر همسر سابق خود تشکر کرد.

عکس جدید بهاره رهنما


بهاره رهنما از پدر شوهر و مادر شوهر سابق خود تشکر کرد.

بهاره رهنما که در ماههای گذشته و بخاطر ازدواج با همسر قد بلند و خوشتیپش کلی وزن کم کرده است با استایلی متفاوت از گذشته با پدر و مادر قاسم خانی دیدار کرد گویا پدر و مادر پیمان قاسم خانی همسر سابق بهاره رهنما به تماشاخانه شهرزاد رفته و با وی دیدار کرده اند.


دیدار بهاره رهنما با آقا و خانم قاسم خانی