فوتبال یکی از ورزش های پرحاشیه است. فوتبال ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. چند سالی است اما راز از پرده بیرون افتاده است. گفته می شود به غیر از تکنیک فردی بازیکنان و هوش مربیان، کسانی قبل یا حین بازی، بازیکنان تیم حریف را جادو می کنند.

خداداد عزیزی ستاره سابق تیم ملی قسمتی از مصاحبه خود با برنامه نود را در مورد جادوگری در فوتبال صحبت کرد.

 

خداداد عزیزی ستاره سابق تیم ملی


در بخشی از مصاحبه شب گذشته عادل فردوسی پور با خداداد عزیزی، مجری برنامه نود از این چهره فوتبالی درباره وجود جادو و جنبل در فوتبال سوال پرسید که خداداد گفت:«صد در صد در فوتبال جادو و جنبل داریم. من خودم دیده ام. یک مدیری را به چشم خودم دیدم. اعتقاد داشت که در ارتباط است. آمد یک تیمی را گرفت. بازی که داشتند، می گفت آن تیم کدام بازیکنشان خطرناک است؟ مثلا می گفتم عادل فردوسی پور. بعد می گفت عادل فردوسی پور، فوت می کرد توی پلاستیک و در پلاستیک را می بست. 4 تا بازی را با همین روش بردند. یک بازی را خوردند به تیمی که آن ها هم دنبال جادو بودند.»

او ادامه داد:«اعتقادات این ها بر این است که ادرار، سحر را باطل می کند. در یک سری بطری ادرار کردند و ریختند دور زمین. دو تا هم گل زدند و رفتند! یعنی جادوگر ادرار بر جادوگر فوتی غلبه کرد!»
خداداد گفت:«جادوگرانی داشتیم که به مربی تعویض می دادند. این کار را هم انجام می دادند که بازیکن را راس دقیقه بیرون می کشیدند. بازیکنانی هستند که شهادت بدهند راس همان دقیقه می آمدند بیرون. ربطی هم نداشت که خوب بازی کرده اند یا بد.»

خداداد عزیزی دیگر آن قند «فریمان» گذشته نیست، تند و تلخ و گزنده حرف می زند، به نظر می رسد جز خودش و مهدی هاشمی نسب رفیق گرمابه و گلستانش کمتر کسی را از عیب بری می داند.
قضیه جادو جنبل در فوتبال ایران