موگرینی


طبق اعلام محمد جواد ظریف وی نامه ای را برای موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا ارسال کرده است

ارسال نامه محمد جواد ظریف به خانم موگرینی
صبح امروز نامه محمد جواد ظریف خطاب به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شد
در این نامه در مورد گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش مطالبی مطرح شده و موارد مربوطه به صورت جزئی بیان شده است