پس از اینکه بشر سالیان درازی را به امید روئیت آدم فضایی ها چشم به آسمان دوخت، این موجودات فضایی در نهایت رخ نشان داده و علائم مشخصی را به انسانها نمایان کردند.

روئیت موجودات فضایی

در قسمتی از صحرای آفریقا، ساختمان بسیار بزرگی روئیت شده است که گفته می شود ساخته دشت موجودات فضایی می باشد این ساختمان عظیم به شکلی بسیار غیر طبیعی و متفاوت با اننچه که ما به عنوان شکل ظاهری ساختمان می شناسیم بنا شده است دورتا دور این ساختمان را حلقه های بزرگی فراگرفته که گفته می شود محل فرود و برخواستن بشقاب پرنده ها می باشد. دولت آمریکا و موسسه ناسا، در حال اعظام متخصصان خود برای بررسی دقیق تر این منطقه هستند دانشمندان ناسا عنوان کرده اند که هیچ تصوری از اینکه ممکن است با چه موجوداتی در این مکان روبرو شوند را ندارند به همین خاطر با رعایت اصول کامل امنیتی به این منطقه نزدیک خواهند شد گفته می شود که این تصاویر را در ابتدا ماهواره های جاسوسی و ماهواره های مطالعاتی ناسا شکار کرده و پس از آن گوگل این تصاویر را رسد و منتشر کرده است.

به نقل از مجله دقدقه،تصاویر زیر از صحرایی در مصر منتشر شده‌اند و نشان دهنده ساختمان عجیبی منتسب به آدم فضایی ها است.

این مجموعه در صحرایی خالی از علف در قاهره مشاهده شد. گفته می‌شود این تصاویر را شکارچیان آدم فضایی‌ها منتشر کردند.

بالخره آدم فضایی ها تماس گرفتند

این ساختمان عجیب و غریب در شرق قاهره قرار دارد و از دو ساختمان بزرگ که دو انتهایش نوک تیز است تشکیل شده‌است . البته دایره‌هایی هم این ساختمان را محاصره کرده‌اند. بعضی معتقدند این ساختمان‌ها به آدم فضایی‌ها و تحقیقات مرتبط با آن‌ها مربوط است.

بالخره آدم فضایی ها تماس گرفتندبعضی از افراد در مورد این موضوع مشکوک بودند که این منطقه رابط بین فضا و زمین است ولی برخی دیگر اعلام کردند که این منطقه نزدیک بزرگراه است و نمی‌تواند جای مرموزی باشد. اما مصر در مورد اینکه این ساختمان واقعا به چه کاری می‌آید پاسخی نداده است.