از آنجا که فقط 30 روز فرصت دارم برای ارتقای نمره آیلتس! شب نخوابی ها کماکان باید ادامه داشته باشد! در این بین پست پستکی میگذاریم و بعضا توئت های ملت رو هممیخونیم!

یک تحلیل جالب

یه توئیت با حال!(اگر ما را از دانشجوی پزشکی بودن نندازد البته! یک بنده خدایی که خیلی حالش مثل اینکه دگرگون بود و فکر میکرد یک دانشجوی پزشکی صبحا با کراوات و کت شلوار میرود دانشگاه و عصر ها هم با همان بر میگردد منزل و در جواب ملت میگوید عزیزم سلام آیا امروزتان به نیکی سپری گشته ای فرزندم! از کلمه باحال بنده ایراد گرفته بود و الخ..... بگذریم همینطور در ذهنمان آمد ) دیدم حیفم امد اینجا نننویسمش!

کمی بی ادبی دارد البته!

طرف گفته 

" از نظر بسیجج محل ما آمریکا خودش داعشو درست کرده بعد بیاد آمرکا و اروپا رو نابود کنه بعد که نابود کرد نقابو بزنه بالا بگه زکی!(ایشون کلمه ای با شروع ر و پایان د انتخاب کردن که من ننوشتم!) من خودم همون آمریکام :) "

یعنی دو ساعت تحلیل ارایه میشد نمیتونست مثل این ذهن دارو دسته متوهمان وطنی رو روشن کنه!