در اتفاقی عجیب، یک کابل دو شاخه برق، ناگهانی در سر یک کودک فرو رفت. پزشکان می گویند در حال حاضر خطری کودک را تهدید نمی کند. این کودک دو ساله چینی، پس از افتادن از تخت خودش، روی دو شاخه افتاد و سرش دچار جراحت عمیق گردید.

تسنیم، جراحان چینی طی یک عمل جراحی سه‌ساعته یک کابل دو شاخه برق را که در سر یک کودک دو ساله فرو رفته بود خارج کردند.

بر اساس گزارش دیلی‌میل، «چن چن»(chen chen) نام این کودک دو ساله چینی است که بعد از پریدن روی تختخواب خود به پایین تخت سقوط کرده و دو شاخه کابل برق که روی زمین افتاده بود وارد جمجمه او می‌شود.

اتفاقاق عجیب فرورفتن دوشاخه برق در جمجه یک بچه چینی

  این چینی ها ظاهرا همه چیزشان غیرعادی است در یک اتفاق نادر و بسیار عجیب دوشاخه برق در سر یک کودک چینی فرورفت پدر و مادر این کودک بلافاصله او را به بیمارستان رساندند که عکسبرداری با اشعه ایکس نشان داد دو شاخه برق در چه جایی و تا چه عمقی از مغز فرزندشان فرو رفته است.

پزشکان به سرعت این کودک را تحت عمل جراحی قرار دادند تا از وارد آمدن آسیب بیشتر جلوگیری کنند.

پس از سه ساعت جراحی طاقت فرسا، جراحان موفق شدند دو شاخه برق را خارج و محل زخم روی سر کودک دوساله را پانسمان کنند.

آنها گفته‌اند که کودک اکنون از شر خطر پیش آمده نجات یافته و حال او رو به بهبودی است.